Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Hiệp - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Hiệp

Lãnh đạo

1 Vũ Văn Huân Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0916791529
Email: huanvv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Lê Hồng Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0933700959
Email: tuanlh@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
3 Phạm Hồng Trường Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0919711959
Email: truongph@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH
4 Trần Văn Phương BT Đảng Ủy, CT. HĐND
Số điện thoại: 0919187152
Email: phuongtv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
5 Phan Tuấn Diện PBT Đảng Ủy
Số điện thoại:
Email: dienpt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
6 Nguyễn Thế Mỹ PCT HĐND
Số điện thoại: 0562077470
Email: mynt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND