Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Hiệp - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Hiệp

Tổng quan

a. Lịch sử hình thành

 Xã Hòa Hiệp được thành lập năm 1986 trên cơ sở sát nhập xã Hòa Hiệp từ tỉnh lộ 328 chuyển sang Khu kinh tế mới Bưng Kè ( được thành lập năm 1978).

b. Địa lý

- Xã Hòa Hiệp nằm ở phía Bắc huyện Xuyên Mộc, Trung tâm xã cách thị trấn Phước Bửu khoảng 22 km. Xã được chia thành 11 ấp ( Phú Quý, Phú Tài, Phú Lộc, Phú Thọ, Phú Hòa, Phú Bình, Phú Tâm, Phú Thiện, Phú Vinh, Phú Sơn, Phú Lâm).

- Địa giới hành chính xã:

+ Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận.

+ Phía Tây giáp xã Hòa Hội, Bầu Lâm, Tân Lâm.

+ Phía Nam giáp xã Bình Châu.

+ Phía Bắc giáp xã Tân Lâm.

+ Khí hậu: nhiệt đới gió mùa

+ Có tổng diện tích từ nhiên là: 9.906,33 ha

+ Dân số: 5.698 hộ/24.596 nhân khẩu